Arhiva vijesti iz 2003. godine

natrag na arhivu

 

NOVA ČLANICA

Sarajevo, 22.12.2003.

Upravni odbor Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine odobrio je prijem LT Gospodarske banke dd Sarajevo u program osiguranja depozita na svojoj sjednici od 22.12.2003. godine.
Danas (utorak, 23.12.2003) su tim povodom u Sarajevu Josip Nevjestić, direktor Agencije i Mijo Mišić, direktor LT Gospodarske banke dd Sarajevo potpisali ugovor o osiguranju depozita.
Ovim je LT Gospodarska banka dd Sarajevo postala devetnaesta banka u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u programu osiguranja depozita kod Agencije za osiguranje depozita BiH.


 

NOVA ČLANICA

Banja Luka, 12.12.2003.

U petak 12.12.2003. godine izvršeno je potpisivanje Ugovora o osiguranju depozita između RAZVOJNE BANKE JUGOISTOČNE EVROPE A.D. Banja Luka i Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem Ugovora RAZVOJNA BANKA JUGOISTOČNE EVROPE A.D. Banja Luka postala je treća banka članica programa osiguranja depozita sa područja Republike Srpske.


 

NOVA ČLANICA

Sarajevo, 10.12.2003.

10.12.2003. godine izvršeno je potpisivanje Ugovora o osiguranju depozita između CENTRAL PROFIT BANKE DD SARAJEVO i Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Ugovor su u prostorijama Agencije za osiguranje depozita BiH, Filijala Sarajevo ispred CPB potpisali gospodin Fehim F. Kapidžić (Direktor) i gospodin Alfred Füsselberger (Zamjenik direktora), a ispred Agencije gospodin Josip Nevjestić (Direktor).


 

NOVA ČLANICA

Sarajevo, 06.11.2003.

06.11.2003. godine izvršeno je potpisivanje Ugovora o osiguranju depozita između Vakufske banke dd Sarajevo i Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Tom prigodom uručen je i Certifikat kojim se potvrđuje prijem u članstvo programa osiguranja depozita kojim je ova banka postala 16 članica programa osiguranja.


 

NOVA ČLANICA

Tuzla, 04.09.2003.

Na svečanosti održanoj dana 04.09.2003. godine u prostorijama Tuzlanske banke dd Tuzla izvršeno je potpisivanje Ugovora o osiguranju depozita između Tuzlanske banke dd Tuzla i Agencije za osiguranje depozita BiH. Ovim je Tuzlanska banka postala 15-ta banka članica programa osiguranja depozita.


 

NOVA ČLANICA

Sarajevo, 01.09.2003.

Dana 01. septembara 2003. godine izvršena je ceremonija potpisivanja ugovora o osiguranju depozita između Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i Komercijalno - investicione banke dd Velika Kladuša. Ovim potpisivanjem KIB banka Velika Kladuša postala je 14-ta članica osiguranja depozita.


 

NOVA ČLANICA

Banja Luka, 15.05.2003.

Svečanim potpisivanjem ugovora Zepter Komerc Banka a.d. Banja Luka postala je četrnaesta banka članica programa osiguranja depozita.


 

NOVA ČLANICA

Sarajevo, 17.04.2003.

Izvršeno je svečano potpisivanje ugovora i uručivanje certifikata dvanaestoj banci članici programa osiguranja depozita, Commercebank d.d. Sarajevo.


 

NATJEČAJ - natječaj zatvoren

Banja Luka, 08.04.2003.

Na osnovu člana 7. Pravilnika o materijalnom poslovanju u Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine raspisuje se slijedeći

NATJEČAJ

kojim Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresovane da podnesu svoj prijedlog ponude za Promotivnu kampanju Agencije u 2003. godini.

Osnovni ciljevi su:

  • upoznavanje šire javnosti BiH sa konceptom osiguranja depozita;

  • informisanje javnog mijenja u BiH o postojanju, istorijatu, funkciji i važnosti Agencije za osiguranje depozita BiH, koja je nedavno oformljena kao agencija za osiguranje depozita na državnom nivou;

  • promoviranje loga Agencije za osiguranje depozita BiH kao "oznaka kvaliteta" za banke članice.

Zamišljena kampanja može biti nadogradnja prethodne promotivne aktivnosti koju je Agencija za osiguranje depozita u FBFBiH već radila, a koja je jedan od prednika Agencije za osiguranje depozita BiH. Ove promotivne aktivnosti su samo donekle upoznale javnost o konceptu osiguranja depozita i upoznale je sa izgledom loga Agencije za osiguranje depozita, i to samo na teritoriji Federacije.

Ponude treba da sadrže:

  • ubjedljiv konceptualni pristup;

  • detaljan plan aktivnosti podržan sa "custom made" plan medija;

  • obračun troškova.Ponude dostaviti na adresu Agencije za osiguranje depozita BiH

Banja Luka, Bana Milosavljavića br.8
Sarajevo, M.Tita 13/II

sa naznakom "za natječaj"

Kontak telefon: 051/223-440 i 033/220 308, 220 307
Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objavljivanja.


 

NOVA ČLANICA

Banja Luka, 01.04.2003.

U program osiguranja depozita uključena je prva banka iz Republike Srpske, VB a.d. Banja Luka.