There are no translations available.

 

Javne nabavke

 

     

Plan nabavke za 2018. godinu

  pdf32
     
     

Plan nabavke za 2017. godinu

word pdf32
     
     

Plan nabavke za 2016. godinu

word pdf32
     
     

Obavještenje o dodjeli ugovora za vršenje usluga revizije na period od tri godine

  pdf32
     
     

Odluka o dodjeli ugovora za vršenje usluga revizije na period od tri godine

  pdf32
     
 

Plan nabavke za 2015. godinu - izmjena

word pdf32
     
     

Plan nabavke za 2015. godinu

word pdf32