Arhiva vijesti iz 2013. godine

natrag na arhivu

 

Banja Luka, 12. decembar 2013.

Povećanje iznosa osiguranog depozita od 01.01.2014. godine

Na svojoj 11. sjednici održanoj 27.11.2013. godine, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine razmatrao je između ostalog i prijedlog za povećanje iznosa osiguranog depozita. Upravni odbor je odlučio da se limit osiguranog depozita poveća sa dosadašnjih 35.000 KM na 50.000 KM sa primjenom od 01.01.2014. godine.

 

Odluka je donešena na osnovu analize za procjenu limita osiguranja koja se u Agenciji radi na redovnoj osnovi. Ovim se potvrđuje konzervativan i obazriv pristup Agencije u pogledu finansijskih parametara i mogućnosti Fonda za osiguranje depozita čime se dodatno daje doprinos finansijskoj stabilnosti bankarskog sektora u BiH.


 

 

Banja Luka, 9.decembar 2013.

Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka posluje pod novim nazivom Banka Srpske a.d. Banja Luka

 

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka, br. 057-0-Reg-13-001998 od 20.11.2013. godine izvršena je promjena naziva kod Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka. Ista će poslovati pod nazivom Banka Srpske a.d. Banja Luka.


 

 

Banja Luka, 31.07.2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine

Dana 23.07.2013. godine u “ Sl.glasniku BiH “ broj 58/13 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne I Hercegovine čime je okončana procedura donošenja Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Kao najvažnije izmjene izdvajaju se:

- osiguranje depozita pravnih lica (takvo rješenje je već postojalo u prvom tekstu Zakona a sasvim je u skladu sa Direktivom EU);

- nastavak učešća banaka članica u kojima je uvedena privremena uprava u programu osiguranja depozita (dosadašnje rješenje nalagalo je prekid članstva takvih banaka);

- brisanje mogućnosti učešća predstavnika banaka i udruženja banaka u radu Upravnog odbora (sama ideja je bila da se omogući učešće šireg kruga  učesnika finansijske mreže u cilju iznalaženja najboljih rješenja, ali je istovremeno inkopatibilno da u radu organa upravljanja regulatornog organa učestvuju predstavnici banaka na koje se regulativa odnosi).

Navedene izmjene predstavljaju usklađivanje Zakona sa EU standardima iz oblasti osiguranja depozita, a ujedno su  dio obaveza Bosne i Hercegovine iz Pisma namjere zaključenog sa MMF-om.

Od ostalih predloženih izmjena dvije su suštinski bitne za sistem osiguranja depozita i finansiranje Agencije:

- uvođenje vanredne premije (predstavlja mogućnost da za slučaj isplate osiguranih depozita Upravni odbor svojom odlukom i na način koji utvrdi, obaveže banke na plaćanje jedne vanredne premije kako bi se što prije sanirao Fond za osiguranje depozita i bio u mogućnosti i dalje garantovati za isplatu osiguranih  depozita);

- uvođenje članarine kao još jednog izvora finansiranja operativnih troškovaAgencije ( dosadašnje zakonsko rješenje predviđa dva izvora: naknada za izdati certifikat o članstvu i prihod od investiranja sredstava Fonda za osiguranje depozita, pa kako je prvi izvor jednokratan a drugi promjenljiv, to  bi se predloženim rješenjem našao čvrst i pouzdan način finansiranja Agencije sa modalitetom da dodatno ne optereti troškove banaka).

 

Preostale izmjene Zakona su uređivanje oblasti informisanja deponenata i tehničke korekcije.


 

 

Stanje štednje sa 31.03.2013. godine u bankama članicama programa osiguranja depozita

Depoziti stanovništva nastavili su rast i u 2013. godini, te su sa 31.03.2013. godine veći za 3% u odnosu na kraj 2012. godine kada je za cijelu godinu zabilježen rast od 9%. Štednja građana s iznosom od gotovo 8 milijardi KM i učešćem od 51% u ukupnim depozitima i dalje je najveći izvor finansiranja banaka u BiH. Praćenje ove depozitne kategorije i dalje se vrši na sedmičnom nivou i primjetno je permanentno povećavanje po bankama članicama.

Prisutan je i dalje kontinuiran rast i pozitivni trendovi u segmentu štednje, što na najbolji način potvrđuje održavanje povjerenja stanovništva u bankarski sektor.

 

Očuvanje i jačanje povjerenja građana u sigurnost i stabilnost bankarskog sistema u BiH je permanentan zadatak Agencije kao garanta isplate osiguranog depozita i ista je prepoznata od strane građana BiH.


 

 

Banja Luka, 15.04.2013.

"Turkish Ziraat Bank Bosnia" d.d. Sarajevo posluje pod novim nazivom "ZiraatBank BH" d.d.

 

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-13-000623 od 27.02.2013. godine izvršena je promjena naziva kod Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo. Ista će poslovati pod nazivom ZiraatBank BH d.d. 


 

 

Banja Luka, 19.02.2013.

“Volksbank BH” d.d. Sarajevo posluje pod novim nazivom “Sberbank BH” d.d. Sarajevo

 U februaru mjesecu ove godine došlo je do promjene naziva kod jedna banke članice.

 

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-13-000271 od 15.02.2013. godine izvršena je promjena naziva kod Volksbank BH d.d. Ista će ubuduće poslovati pod nazivom Sberbank BH d.d.


 

 

Banja Luka, 30.01.2013.

Izmjena u sastavu Upravnog odbora Agencije

Od 01.01.2013. godine došlo je do promjene u sastavu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine na način da je dosadašnjeg člana Upravnog odbora imenovanog ispred Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine zamjenio gospodin Vasilj Žarković, također član Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine. Gospodin Krajišnik je razrješen dužnosti na lični zahtjev.