Arhiva vijesti iz 2009. godine

natrag na arhivu

 

Sarajevo, 07.12.2009.

Odluka o visini stope premije za 2010. godinu

Na sjednici Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, održanoj dana 24.11.2009 usvojena je Odluka o visini stope premije za 2010. godinu. Ista je objavljena u Službenom glasniku BiH, br. 98/09 od 01.12.2009.

Stopa premije osiguranja za 2010 godinu ostala je na istom nivou kao i do sada tj. 0,3% na godišnjem nivou na osnovicu utvrdenu Zakonom o osiguranju depozita.


 

Banja Luka, 03.11.2009.

Obavjest o izmjeni odluke o kriterijima

Dana, 28.10.2009 u «Službenom glasniku BiH», br. 88/09 objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ucešce banaka u programu osiguranja depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, kojom je navedena odluka uskladena sa posljednjom izmjenom Zakona o osiguranju depozita u banakma Bosne i Hercegovine.


 

Banja Luka, 19.09.2009.

Obavjest o izmjenama i dopunama Zakona

Dana, 15.09.2009. u «Službenom glasniku BiH», br. 75/09 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, kojim je ukinuto ogranicenje državnog kapitala u dionickom kapitalu banaka.


 

Banja Luka, 18.07.2009.

PROMJENA NAZIVA ABS BANKE D.D. SARAJEVO

Dana 10.07.2009. godine ABS Banka D.D. Sarajevo izvršila je promjenu naziva i od toga dana banka posluje pod nazivom Sparkasse Bank dd.


 

Banja Luka, 11.05.2009

ČETVRTA MEĐUNARODNA SEDMICA OSIGURANJA DEPOZITA

Međunarodna asocijacija osiguravatelja depozita (IADI) sa sjedištem u Bazelu, Švajcarskoj obilježiće četvrtu Međunarodnu sedmicu osiguranja depozita u periodu od 11. do 15. maja 2009. godine.

Sedmica će biti obilježena seminarom na temu "Uočavanje izazova globalne finansijske krize". Seminar se održava u Meksiko City-ju 14. maja 2009. godine u organizaciji i pod pokroviteljstvom Instituta za osiguranje depozita u bankama Meksika (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario - IPAB). Više podataka o programu seminara možete pronaći na web stranici www.iadi.org.

Istovremeno sve članice IADI-a pozivane su da obilježe ovu sedmicu u svojim zemljama na temu "Unapređenje efikasnosti osiguranja depozita" i na taj način izraze priznanje mjerama preduzetim za obezbjeđenje stabilnosti i zaštitu deponenata banaka u toku globalne finansijske krize.

U toku prošle godine velika globalna kriza ostavila je utjecaja na sve zemlje svijeta, te dovela do odliva depozita i štednje iz banaka u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Agencija za osiguranje depozita BiH izvršila je povećanje limita osiguranog depozita na 20.000,00 KM i zajedno sa ostalim finansijskim institucijama u BiH istupala javno obavještavajući javnost o stabilnosti finansijskog sektora Bosne i Hercegovine. Nakon toga zabilježen je porast i povrat depozita u bankama.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine ovim je potvrdila svoje mjesto i ulogu u bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine koji se smatra najzdravijim segmentom našeg društva.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine kontinuirano analizira i prati rad i poslovanje banaka u duhu zakonskih okvira kako bi se što brže i efikasnije približili razvijenijim projektima osiguranja depozita