Javne nabavke

  

     

Plan nabavke za 2018. godinu

  pdf32

Postupak iz Aneksa II dio B

   
NABAVKA USLUGA EDUKACIJE IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI) 9    
Odluka o pokretanju postupka   pdf32
TD-poziv za dostavljanje ponuda   pdf32
Obavještenje i Odluka o poništavanju postupka   pdf32
     
     

Plan nabavke za 2017. godinu

 word pdf32
     
     

Plan nabavke za 2016. godinu

 word pdf32
     
     

Obavještenje o dodjeli ugovora za vršenje usluga revizije na period od tri godine

  pdf32
     
     

Odluka o dodjeli ugovora za vršenje usluga revizije na period od tri godine

  pdf32
     
 

Plan nabavke za 2015. godinu - izmjena

word pdf32
     
     

Plan nabavke za 2015. godinu

word pdf32